Chris Dahlgrens Lexicon im Aufsturz / Jazzkeller69

Januar 2009


Chris Dahlgren, b/comp - Antonis Anissegos, keyb - Eric Schäfer, dr/keyb - Christian Weidner, as - Gebhard Ullmann, ts/ss/bcl