Kay Luebke Four im bflat

Juni 2012


Andy Suzuki (sax/fl)
Niko Meinhold (p)
Stephan Bleier (b)
Kai Luebke (dr, perc)