Kay Luebke Four im bflat

24. 06. 2012

Andy Suzuki (sax/fl)
Niko Meinhold (p)
Stephan Bleier (b)
Kai Luebke (dr, perc)© dliste communication