INJAZZ 50+ ←2019 2018→  

Hendrik Meurkens Samba Jazz Quartet - im b-flat


16.06.2011

Hendrik Meurkens harmonica,vibes / Rolf Zielke p / Guilherme Castro b / Zito Ferreira dr,perc

© Impressum | Datenschutz | Kommentar

alle Fotos wieder an Bord