2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
MobileMichael Gechter Trio feat. Friederike Brück

18.05.2005 Badenscher Hof


(Blue-Wednesday-Show)
Michael Gechter (g/v), Niels Unbehagen (p), NN (sax), H.D. Lorenz (b), Horst Sommer (dr), Christine Ten Napel (voc), Friederike Brück (voc)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Dietmar Liste | Wendels Jazzpost | Links | Impressum | Datenschutz | Das wars