5. JazzGalerie Schöneweide / Jazzkeller 69

2013-07-21


an verschiedenen Orten: . Chris Dahlgren – viola da gamba / Olaf Rupp – acc guitar . Thomas Borgmann – reeds / Jan Roder – bass . Chris Dahlgren – viola da gamba / Olaf Rupp – acc guitar . Stefan Schultze – piano / Frank Gratkowki – reeds . Peer Söring – drums / Andreas Tschopp – trombone (CH) . Thomas Borgmann - reeds / Jan Roder – bass . Johannes Bauer – trombone / Frank Gratkowki – reeds . Stefan Schultze – piano / Andreas Tschopp – trombone (CH) . Jan Roder – bass / Johannes Bauer – trombone . Stefan Schultze – piano / Frank Gratkowki – reeds . Olaf Rupp – acc guitar / Johannes Bauer – trombone im Foto: Thomas Borgmann – reeds / Andreas Tschopp – trombone (CH) / Peer Söring – drums, perc / Jan Roder – bass